In de Basisregistratie Personen (BRP(externe link)) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • geboortedatum

Hoeveel moet ik betalen

 • € 8,90 als u online via DigiD aanvraagt.
 • € 13,10 als u aan de balie uw uittreksel aanvraagt.
 • € 16,05 als u via post of email uw uittreksel aanvraagt.

Bij betalingen aan de balie betaalt u bij voorkeur met Pin.

Wat moet ik doen

U kunt direct online uw 'Uittreksel persoonsgegevens' aanvragen. U krijgt dit in 3 tot 4 werkdagen via de post thuisgestuurd.

Uittreksel aanvragen (in slechts 4 minuten)

Als u door een medewerker aan de balie geholpen wilt worden maakt u een afspraak.

Afspraak maken

Machtiging

U kunt ook iemand machtigen om een aanvraag voor u te maken. Dit doet u via het 'Machtigingsformulier Brp' en deze via de post op te sturen naar:

 • Postbus 100, 2910 AC, Nieuwerkerk aan den IJssel

Wat heb ik nodig

Bij een online aanvraag hebt u nodig:

Persoonlijk aanvragen

 • geldig identiteitsbewijs
 • pinpas of contant geld

Schriftelijk aanvragen

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig hebt
 • uw handtekening op de brief

Iemand anders machtigen

De gemachtigde neemt uw machtigingsbrief mee naar de gemeente met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs

Hoe lang duurt het

 • Als u het uittreksel persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
 • Als u het uittreksel online of schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het per post naar u toe.

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring in het Nederlands dat u in leven bent.
U kunt dit online aanvragen.

Meer informatie over bewijs van in leven zijn.

Een attestatie de vita is een internationaal document. U vraagt deze altijd persoonlijk aan de balie aan.

Meer informatie over attestatie de vita