Toelichting WOZ-beschikking en gemeentebelastingen

Wilt u een toelichting voor de WOZ-beschikking / aanslagbiljet gemeentebelastingen ontvangen. Neemt hiervoor contact op via (0180) 330 300 of mail naar gemeente@zuidplas.nl.

Op basis van deze WOZ-waarde wordt u aangeslagen voor de (on)roerende-zaakbelastingen als u op 1 januari 2024 eigenaar en/of gebruiker bent van een woning en/of niet-woning:

De eigenaar van een woning krijgt:

  1. De WOZ-beschikking (BESE)
  2. De aanslag onroerendezaakbelastingen wegens het zijn van eigenaar (OZBE)  
  3. De aanslag rioolheffing (RIOE)

De gebruiker van een woning krijgt:

  1. De WOZ-beschikking (BESG)
  2. De aanslag afvalstoffenheffing/vastrechtgedeelte (AFV)  

De eigenaar van een niet-woning (bedrijfspand) krijgt:

  1. De WOZ-beschikking (BESE)
  2. De aanslag onroerende-zaakbelastingen wegens het zijn van eigenaar (OZBE)
  3. De aanslag rioolheffing (RIOE)

De gebruiker van een niet-woning (bedrijfspand) krijgt:

  1. De WOZ-beschikking (BESG)
  2. De aanslag onroerende-zaakbelastingen wegens het zijn van gebruiker (OZBG)