Als er vorst, en dus kans op gladheid, wordt voorspeld, strooien medewerkers van onze buitendienst preventief op belangrijke wegen en fietspaden.

Hoe werkt het

Er wordt dan een laagje zout en pekel op het wegdek gestrooid voordat er gladheid ontstaat. Naast de gemeente strooien ook Rijkswaterstaat en de Provincie. De strooiperiode loopt van 1 november tot 1 april. Op deze pagina vindt u de actuele strooiroutes binnen de gemeente Zuidplas.

De groene lijnen op de kaarten geven de strooiroutes aan.

Op de strooiroutes staan onder andere:

 • Hoofdroutes en wijk ontsluitende wegen;
 • Bus routes en fiets- en schoolroutes;
 • Wegen rond openbare gebouwen, scholen, bushaltes, bejaardenhuizen, winkelcentra en brandweerkazernes.

Tijdens hevige sneeuwval kan het voorkomen dat alleen de hoofdroutes worden gestrooid. Waar mogelijk schalen we de gladheidsbestrijding dan op. Voetpaden en privé terrein worden niet gestrooid. Er is altijd een gestrooide weg in uw omgeving, pas uw route daarop aan.

Wat moet ik doen

Wat kunt u zelf doen

 1. Sneeuwschuiven: Het gebruik van een sneeuwschuiver of platte schep is de goedkoopste en ook meest milieuvriendelijke vorm van gladheidbestrijding. Let op, dat u de goot en vooral de rioolput vrij houdt, zodat smeltwater gemakkelijk weg kan lopen;
 2. Strooizout strooien: Strooi het zout niet te dik (maximaal één handje strooizout per vierkante meter) en gelijkmatig uit. Geef het strooizout de tijd om zijn werk te doen. Veeg de natte drab richting stoeprand zodat dit niet op een later tijdstip opnieuw kan bevriezen. Denk bij strooien ook aan achterpaden en/of brandgangen rondom uw woning. Het strooien van zout heeft vooral zin als er vervolgens overheen wordt gelopen of gereden;
 3. Denk om het milieu: Gebruik strooizout altijd spaarzaam. Overmatig strooien leidt ertoe dat er onnodig veel zout de bodem dringt en wortels van bomen en planten beschadigt:
  • Het is beter om geen zout te strooien op plaatsen waar dit geen of nauwelijks effect heeft;
  • Het levert onnodige milieuschade op en niet het gewenste effect: schone straten.
 4. Wees voorzichtig! De gemeente doet er alles aan om u veilig op weg te laten gaan. Pas uw route en uw snelheid in het verkeer daarom altijd aan, aan de omstandigheden en de adviezen van het KNMI.

Wat werkt

 • Bij sneeuwval wordt de weg eerst sneeuwvrij gemaakt door sneeuwschuivers of sneeuwborstels;
 • Na de sneeuwval wordt er weer zout gestrooid;
 • Pas nadat er veel verkeer is gepasseerd is de werking van het zout optimaal.

Wat werkt niet

 • Strooien onder -7ºC; de werking van het zout is vrijwel nihil bij -10ºC;
 • Strooien tijdens sneeuwval werkt onvoldoende; zout wordt door meerdere schuifrondes grotendeels van de weg geschoven en mist daardoor zijn uitwerking;
 • Veel inwoners verzoeken ook in woonstraten en woonerven te strooien. Deze strooiacties hebben nauwelijks effect. Doordat er in deze straten weinig verkeer is, is het effect van zout minimaal.

Belangrijk om te weten

 • We strooien niet alle wegen (zie 'strooiroutes Zuidplas');
 • We strooien geen voetpaden;
 • De strooiperiode loopt van 1 november tot 1 april;
 • Enkele routes zijn ten opzichte van vorig jaar gewijzigd ook door nieuwbouw.