Heeft u schade opgelopen en bent u van mening dat de gemeente Zuidplas daarvoor verantwoordelijk is, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.

Hoe werkt het

In het schadeformulier wordt u onder meer gevraagd foto’s van de situatie ter plaatse, getuigenverklaringen en andere bewijsstukken te overleggen. Daarnaast wordt u gevraagd om te beschrijven wat de feitelijke toedracht was van het incident. Wees zo compleet mogelijk!  

Wat moet ik doen

Als u de gemeente aansprakelijk stelt, dan rust op u de bewijslast. Met andere woorden: u moet aantonen dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld, op grond waarvan de gemeente aansprakelijk is voor de door u geleden schade.

U kunt uw schadeclaim online indienen via onderstaand schadeformulier.

Schadeformulier indienen