Schadeclaim

Heeft u schade opgelopen en bent u van mening dat de gemeente Zuidplas daarvoor verantwoordelijk is, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.

Wat moet ik doen?

Als u de gemeente aansprakelijk stelt, dan rust op u de bewijslast. Met andere woorden: u moet aantonen dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld, op grond waarvan de gemeente aansprakelijk is voor de door u geleden schade.

U kunt uw schadeclaim online indienen via onderstaand schadeformulier.

Schadeclaim indienen

Hoe werkt het?

Voor het behandelen van uw schadeclaim hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • Uw adres, e-mailadres en telefoonnummer
  • Datum en tijdstip van het voorval
  • De precieze plek waar het gebeurde (exacte locatie)
  • Foto’s van de locatie, de schade en de oorzaak
  • Een duidelijke omschrijving, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond en waarom u van mening bent dat de gemeente aansprakelijk is
  • De hoogte van het schadebedrag (aankoopgegevens, nota’s, offertes)
  • Adresgegevens van uw verzekeringsmaatschappij
  • Eerdere communicatie die u over de schade en/of de schade-uitkering met uw verzekeringsmaatschappij heeft gevoerd
  • Eventueel, een proces-verbaal van de politie
  • Eventueel, ondertekende getuigenverklaring(en) met contactgegevens van de getuigen.

Wees zo compleet mogelijk, hoe meer informatie wij hebben over uw schadeclaim hoe beter wij deze kunnen behandelen.