Ruimtelijke plannen ter inzage

Als een wijziging van het omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (alleen bij een uitgebreide procedure ter inzage wordt gelegd wordt dit bekendgemaakt via een publicatie in het Gemeenteblad via officielebekendmakingen.nl. Ook wordt de bekendmaking geplaatst op de gemeentepagina in Hart van Holland. In de bekendmaking wordt aangegeven op welke wijze en in welke periode zienswijzen kunnen worden ingediend of beroep kan worden ingesteld.

Op dit moment liggen de onderstaande ruimtelijke plannen ter inzage: