De gemeente Zuidplas heeft verschillende aantrekkelijke recreatiegebieden, waaronder Park Hitland en Landschapspark De Rotte. Beide gebieden worden bestuurd door twee recreatieschappen. Dit is geregeld via een gemeenschappelijke regeling met een Dagelijks en Algemeen Bestuur waar wethouders van de deelnemende gebiedsgemeenten in plaatsnemen. Dit is ook officieel vastgelegd conform de Wet gemeenschappelijke regeling (WGR). Samen zijn zij verantwoordelijk voor het gebied en voor het opstellen en vaststellen van nieuw beleid. Op de site van de recreatieschappen is te vinden welke bestuurders vanuit de verschillende samenwerkende partijen in het DB en AB zijn vertegenwoordigd.

Voor de recreatiegebieden legt de gemeente Zuidplas de kaders vast in de Omgevingsvisie. De recreatieschappen zijn vervolgens verantwoordelijk voor de visies en uitwerking van die kaders. De samenwerking binnen de recreatieschappen richt zich specifiek op het ontwikkelen, beheren en exploiteren van voorzieningen voor openluchtrecreatie buiten de bebouwde kom, zoals bijvoorbeeld (zwem)plassen, picknickplaatsen, fiets- en wandelpaden en kanoroutes.

Het vastleggen van die visies en mogelijkheden in het gebied in een bestemmingsplan of omgevingsplan en het verlenen van vergunningen, is vervolgens weer een bevoegdheid van de desbetreffende gebiedsgemeente.

Park Hitland

Recreatieschap Hitland – de samenwerking in Park Hitland - is al ruim 40 jaar een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas. Het park ligt globaal tussen de ‘s-Gravenweg en de IJsseldijk en tussen Capelle en Nieuwerkerk aan den IJssel. Het huidige beleid voor dit gebied kunt u vinden op de website van het schap. Op dit moment wordt gewerkt aan een herijking van dit beleid. Voor de opstelling van dit nieuwe beleid en voor bestaand beleid en opgaven kunt u terecht op de website van Park Hitland: www.parkhitland.nl.

Landschapspark de Rotte

De samenwerking in landschapspark de Rotte bestaat nog langer: hier wordt al meer dan 50 jaar samengewerkt aan dit prachtige gebied rondom de veenrivier de Rotte. Recreatieschap Rottemeren is al ontstaan kort nadat het mogelijk werd om als overheden gezamenlijk recreatiegebieden aan te leggen. In 2019 hebben de drie schapsraden – de gemeenterraad van Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas – het kader vastgesteld op basis waarvan de doorontwikkeling van het schap in een visie zou worden vastgelegd. Bij de vaststelling daarvan heeft de gemeenteraad van Zuidplas ook expliciet benoemd dat die visie de uitwerking voor het schapsgebied is. Voor dit recreatiegebied ligt overigens het beheer in handen van Staatsbosbeheer.

Kijk voor meer informatie op de website van Landschapspark De Rotte: www.recreatieschaprottemeren.nl

Meer informatie over Wet gemeenschappelijke regeling (WGR)

Door de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) kunnen gemeenten, provincies en waterschappen samenwerken in publiekrechtelijke constructies. Lees meer over de WGR op: www.rijksoverheid.nl.