Op elk stembureau wordt een proces-verbaal gemaakt met de uitslag. Hierin staat onder meer hoeveel stemmen er op het stembureau zijn uitgebracht en ook het aantal stemmen per kandidaat.

Hieronder vindt u de processen verbaal van de verkiezing voor het Europees Parlement van donderdag 6 juni 2024.

Processen verbaal stembureaus

Melding centraal stembureau

Denkt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau. Bijvoorbeeld bij het tellen van de stemmen of het vaststellen van de uitslagen? Dan kunt u een melding maken bij het centraal stembureau in Den Haag.

Meldingen kunnen vanaf maandag 10 juni 10.00 uur tot maandag 17 juni, 11.00 uur worden ingediend bij het centraal stembureau, de Kiesraad. Meldingen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Ga hiervoor naar: www.kiesraad.nl/verkiezingen.