De stembureaus maken processen verbaal van de verkiezingen. Hieronder staan de documenten die door het gemeentelijk stembureau zijn vastgesteld. Dit zijn: de processen-verbaal van elke verkiezing van het stembureau, het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau, het controleverslag en het bestand met de verkiezingsuitslag.

Processen verbaal - Provinciale Staten

Processen verbaal - Waterschap