Planologische kruimelgevallen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas maken bekend dat op 5 maart 2019 de herziene beleidsregel “Beleidsregels planologische kruimelgevallen gemeente Zuidplas” is vastgesteld. De vorige beleidsregel “Beleid inzake toepassing van planologische kruimelgevallen” uit 2015 is daarbij ingetrokken.
 
Het doel van deze beleidsregels is om een duidelijk kader te scheppen voor het gebruik maken van de bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan. In de volksmond worden deze (vaak relatief kleine) bouwplannen kruimelgevallen genoemd.