Bent u van plan om bijvoorbeeld een nieuw huis te bouwen, een grote schuur neer te zetten of iets anders in uw buurt te ontwikkelen? Dan is het belangrijk om niet alleen te praten met de gemeente, maar ook met de omgeving en anderen die er belang bij hebben.

Wat is participatie

Participatie betekent dat u mensen die te maken krijgen met uw plan er al vroeg bij betrekt. Al voordat het plan echt vorm krijgt. Dit kunnen buren, bedrijven, organisaties of andere mensen zijn. Hoe u dit doet, hangt af van hoe groot het project is en wie er allemaal iets van gaat merken.

Waarom participatie

Als u op tijd de mensen om u heen erbij betrekt, zorgt u ervoor dat alle belangen, meningen, kennis en creativiteit worden besproken. Door samen bezwaren en goede ideeën te bespreken, wordt uw plan beter. Een goed en doordacht proces van participatie helpt om uw plan soepel uit te voeren, van idee tot uitvoering. 
Het belangrijkste doel van participatie niet is om iedereen blij te maken. Het belangrijkste doel is om ervoor te zorgen dat alle belangen, meningen, kennis en creativiteit op tijd worden besproken. In een goed participatieproces krijgt iedereen de kans om mee te praten. Het is ook belangrijk dat duidelijk is welke ideeën worden overgenomen in het plan en welke niet. Beschrijf ook altijd waarom.

Wanneer en voor wie is participatie verplicht

U wordt als initiatiefnemer (degene met een plan of idee) aangemoedigd om aan participatie te doen. Maar participatie is niet altijd verplicht. U moet bij uw aanvraag van de omgevingsvergunning aangeven of u belanghebbenden heeft betrokken, op welke manier u dit heeft gedaan en wat zij van uw plannen vinden.

Sinds de invoering van de Omgevingswet, sinds 1 januari 2024, heeft de gemeenteraad besloten voor welke activiteiten participatie verplicht is. Dit besluit vindt u op www.lokaleregelgeving.overheid.nl.

In welke mate moet u participeren

Hoe u de participatie doet, moet passen bij hoeveel invloed uw idee heeft op de omgeving. Over het algemeen geldt: als uw plan groot en ingrijpend is, is het extra belangrijk om mensen erbij te betrekken.

U kunt gebruik maken van de 'Checklist Afwegingskader Participatie' voordat de participatie start. Dit is een handig hulpmiddel om vooraf goed na te denken over de participatie.

Hoe organiseert u participatie

Meer informatie hierover en een stappenplan hiervoor kunt u vinden in onze 'Handreiking participatie bij ruimtelijke initiatieven'.