De stukken voor de ontwerp omgevingsvisie liggen ter inzage op het gemeentehuis van Zuidplas (Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk aan den IJssel) van donderdag 4 maart 2021 tot en met woensdag 14 april 2021.
 
Voor het inzien van de stukken kunt u ook gaan naar de website van Ruimtelijkeplannen.nl. Hier is het volledige beleidsdocument in te zien en te downloaden.

Omgevingsvisie op Ruimtelijke plannen