In de nota Kostenverhaal leggen we vast hoe we omgaan met nieuwe (ruimtelijke) initiatieven en de kosten die de gemeente maakt in relatie tot die initiatieven en ruimtelijke maatregelen. De gemeente is wettelijk verplicht de kosten die zij maakt bij nieuwe ontwikkelingen te verhalen op de initiatiefnemers.

Het gaat hierbij om initiatieven die niet passen binnen het geldende bestemmingsplan en waarvoor een ruimtelijke procedure nodig is om het initiatief (indien acceptabel voor de gemeente) mogelijk te maken. De ruimtelijk procedure kan een nieuw bestemmingsplan of een (uitgebreide) omgevingsvergunning betreffen.