Bedrijven en personen moeten zich houden aan de milieuregels. De gemeente, politie en andere instanties controleren dit. Ziet u in uw omgeving vervuiling van het milieu of heeft u milieuoverlast? Dan kunt u dit melden.


ODMH

De Omgevingsdienst Midden-Holland behandelt de meldingen die het gevolg zijn van overlast van bedrijven en instellingen in Zuidplas.

Wat moet ik doen

Heeft u een spoedeisende klacht, zoals een actueel onveilige situatie met gevaarlijke stoffen, een asbestbrand of bodemverontreiniging, bel dan direct 0888 333 555 (24 uur per dag bereikbaar). 
Geen spoed, dan kunt u online uw melding doen via

Milieuoverlast melden

Rookoverlast

Heeft u rookoverlast? Wijs de stoker dan eerst op de regels voor het gebruik van houtkachels en haarden. Houdt de stoker zich niet aan de regels? Neem dan contact op met de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de ODMH via bwt@odmh of via 088 - 5450001.

Aanvullende informatie

Kijk voor meer informatie over milieuoverlast op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland.