Iedereen moet zich aan de milieuregels(externe link) houden. De gemeente, politie en andere organisaties controleren dit.

Als u in uw omgeving ziet dat een persoon of bedrijf het milieu vervuilt, meldt u dit bij de gemeente.

ODMH

De Omgevingsdienst Midden-Holland behandelt de meldingen die het gevolg zijn van overlast van bedrijven en instellingen in Zuidplas.

Wat moet ik doen?

Heeft u een spoedeisende klacht, zoals een actueel onveilige situatie met gevaarlijke stoffen, een asbestbrand of bodemverontreiniging, bel dan direct met:

 • (0888) 333 555 (24 uur per dag bereikbaar)

Geen spoed, dan kunt u online uw melding doen via:

Milieuoverlast melden(externe link)

Rookoverlast

Heeft u rookoverlast? Wijs de stoker dan eerst op de 'regels voor het gebruik van houtkachels en haarden'. Houdt de stoker zich niet aan de regels? Neem dan contact op met de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de ODMH via bwt@odmh.nl of via (088) 545 00 01.

Melden overlast luchtvaart

De luchthavens Rotterdam The Hague Airport en Schiphol hebben elk hun eigen meldpunt voor overlast van luchtvaartlawaai.

Meld uw overlast in elk geval bij een van deze twee meldpunten. Van ingediende meldingen worden rapportages gemaakt en meegewogen in het te volgen beleid.

De gemeente Zuidplas is niet verantwoordelijk voor vliegroutes, luchtvaartlawaai, handhaving van grenswaarden of beleidsontwikkelingen op dit gebied. Wel zetten we ons in om de hinder voor onze inwoners zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we bijvoorbeeld door onze inbreng in de voorbereiding van een nieuw luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport.

Hoe werkt het?

U kunt een melding doen voor:

 • luchtvervuiling
 • vervuiling van de bodem
 • stank- of geluidsoverlast

Maar bijvoorbeeld ook als iemand illegaal afval stort.

Toezichthouders

De gemeente moet het milieu in haar grondgebied beschermen. Hiervoor heeft de gemeente toezichthouders. Deze toezichthouders:

 • controleren of iedereen zich aan de regels houdt
 • geven informatie
 • mogen bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan
 • mogen documenten bekijken en kopieën maken
 • monsters nemen en spullen onderzoeken
 • voertuigen stoppen en onderzoeken
 • om informatie vragen

Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Een toezichthouder kan de hulp vragen van de politie.

Overige organisaties

Andere organisaties die controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt zijn de politie,de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, de Inspectiedienst van het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

U kunt een melding doen voor:

 • luchtvervuiling
 • vervuiling van de bodem
 • stank- of geluidsoverlast

Maar bijvoorbeeld ook als iemand illegaal afval stort.

Toezichthouders

De gemeente moet het milieu in haar grondgebied beschermen. Hiervoor heeft de gemeente toezichthouders. Deze toezichthouders:

 • controleren of iedereen zich aan de regels houdt
 • geven informatie
 • mogen bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan
 • mogen documenten bekijken en kopieën maken
 • monsters nemen en spullen onderzoeken
 • voertuigen stoppen en onderzoeken
 • om informatie vragen

Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Een toezichthouder kan de hulp vragen van de politie.

Overige organisaties

Andere organisaties die controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt zijn de politie,de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, de Inspectiedienst van het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA(externe link)) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Extra informatie

Kijk voor meer informatie over milieuoverlast op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland(externe link).