Wat is het

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. De wet is er om woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten te beschermen. Volgens deze wet moeten verhuurders zich als goed verhuurder gedragen. De gemeente moet een meldpunt hebben voor ongewenst verhuurgedrag. Voor meer informatie kijkt u op de website: www.officielebekendmakingen.nl.

Voor wie is het meldpunt

Bent u een huurder en vindt u dat uw verhuurder zich bijvoorbeeld schuldig maakt aan discriminatie of intimidatie. Soms nemen verhuurders of huisbazen het niet zo nauw met de rechten van de huurder. Zij houden zich mogelijk niet aan de wetten en regels. Ze onderhouden woningen slecht en/of vragen te hoge huren. Soms worden huurders ook onder druk gezet. Daardoor kunnen ongewenste situaties ontstaan waarbij huurders zich niet veilig voelen in hun woning. Ook zijn verhuurders verplicht een schriftelijk huurcontract op te stellen. En ze moeten huurders informeren over hun rechten en plichten.

Heeft u een klacht, dan kunt u een melding maken van ongewenst gedrag van een:

 • particuliere verhuurder;
 • verhuurbemiddelaar (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders);
 • werkgever of uitzendbureau die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen en;
 • woningcorporaties.
   

Goed om te weten

Voor woningcorporaties geldt dat zij wettelijk verplicht zijn om een onafhankelijke klachten- of geschillencommissie te hebben. U kunt daar terecht met uw melding.

 1. Mozaiek Wonen: www.mozaiekwonen.nl
 2. Stedelink: www.stedelink.nl 
 3. Woonpartners Midden-Holland: www.woonpartners.nl
 4. Woonbron: www.woonbron.nl

Wanneer kunt u melden

U kunt ongewenst gedrag melden in de volgende situaties. De verhuurder:

 • discrimineert u;
 • bedreigt u of maakt u bang;
 • te hoge borg vraagt (meer dan 2 maanden kale huur)
 • geen schriftelijk huurcontract maakt;
 • u geen of geen goede informatie over het huurcontract geeft, zoals:
  • uw rechten en plichten;
  • de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt;
  • hoe u contact kunt opnemen met de verhuurder;
  • u geen compleet overzicht van de servicekosten krijgt of kosten in rekening brengt waarvoor u niet verantwoordelijk bent;
  • u niet bent geïnformeerd over het meldpunt ongewenst verhuurgedrag; 

De verhuurder van buitenlandse werknemers:

 • het huurcontract niet los van de werkovereenkomst heeft vastgelegd;
 • het huurcontract niet in begrijpelijke taal is vastgelegd.  

De verhuurbemiddelaar:

 • bemiddelingskosten vraagt.
   

Melding doorgeven

U kunt een melding doen door het online meldformulier in te vullen. U kunt uw melding doorgeven via uw DigiD, uw persoonsgegevens worden dan automatisch ingevuld. Ook wordt op de hoogte gehouden van de status van de melding, en mochten er vragen zijn over uw melding kunnen wij u hierover contacten.

Het is ook mogelijk om uw melding anoniem door te geven, u krijgt dan geen informatie over de status van uw melding én mogelijk kunnen wij uw melding niet behandelen (bijvoorbeeld bij onduidelijkheid of vragen over uw melding).

Melding ongewenst verhuurgedrag

Hoe werkt het

De gemeente beoordeelt uw melding. Wij nemen contact met u op om de melding te bespreken en hoe u deze kunt oplossen. Het kan zijn dat u wordt doorverwezen. Bijvoorbeeld naar de Huurcommissie of het Huurteam, het Juridisch loket of de klachtencommissie van de woningcorporatie die u verder kunt helpen. 

Let op! Wanneer u anoniem meldt, kunnen wij u niet informeren of contact met u opnemen.

Hoe lang duurt het

Hoelang de aanpak van de melding duurt, hangt af van de situatie. De gemeente kan niet alle meldingen controleren, gebruiken of oplossen. Soms moet de gemeente eerst een dossier opbouwen wat tijd kost. Goede meldingen zijn daarom erg belangrijk.

Wat kan de gemeente doen

Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kan de gemeente, in overleg met u, de verhuurder aanspreken. De gemeente kan de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Gebeurt dit niet dan kan de gemeente een boete opleggen. De gemeente kan echter niet handhaven bij woningcorporaties.