Het komt voor dat iemand slachtoffer wordt van fraude door oneigenlijk gebruik van een kopie of documentnummer van zijn paspoort of Nederlandse identiteitskaart. Daarnaast kan iemand een gegronde reden hebben om te vrezen dat hij slachtoffer wordt van deze fraude. De fraude hoeft dan nog niet te zijn gepleegd.

Hoe werkt het

In de paspoort uitvoeringsregeling is vastgelegd dat u het vermoeden van fraude met een kopie of het documentnummer van uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart (NIK) zelf kunt melden bij de gemeente.

In deze gevallen kan het nummer van het paspoort of Nederlandse identiteitskaart gesignaleerd worden in het Basisregister reisdocumenten. Hierdoor wordt verder misbruik van het document zoveel als mogelijk voorkomen.

Wat moet ik doen

Het melden van een mogelijke fraude doet u persoonlijk aan de balie, u maakt hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Wat heb ik nodig

Neem het document waarvoor u een vermoeden van fraude melding maakt mee naar de afspraak, deze moet aan de balie worden ingeleverd. U kunt vervolgens direct aan de balie een vervangend document aanvragen. Hiervoor gelden de reguliere aanvraag kosten, deze staan bij het product op onze website.

Om te voorkomen dat wij u niet kunnen helpen bij uw uw aanvraag voor een nieuw document is het belangrijk dat u alle benodigdheden naar de afspraak meeneemt. Kijk hiervoor op de betreffende productpagina: