Wanneer mag je naar school, en tot wanneer moet je naar school? Waar kun je voor hulp terecht?

Kinderen van 5 - 16 jaar: leerplicht

Alle kinderen die in Nederland wonen, of hier lang verblijven, zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig: ze moeten verplicht naar school. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin het kind zestien jaar wordt. Daarna geldt de kwalificatieplicht. Ouders of verzorgers moeten zich houden aan de Leerplichtwet. Dit betekend dat ouders of verzorgers hun kind moeten inschrijven op een school en dat zij er verantwoordelijk voor zijn dat hun kind ook echt naar school gaat. Als een kind ziek is dan wordt dit door de ouders of verzorgers meteen gemeld bij de school.

De leerplichttaak wordt uitgevoerd door de leerplichtambtenaren van de gemeente Zuidplas. U kunt uw vragen via de mail aan hen stellen via leerplicht@zuidplas.nl of telefonisch via het nummer van de gemeente: (0180) 330 300.
 

Jongeren van 16 - 18 jaar: kwalificatieplicht

Iedere leerling moet een startkwalificatie halen. Dat is een HAVO-, een VWO- of minimaal een MBO-niveau 2-diploma. Wanneer je bij de start van het schooljaar (1 augustus) 16 jaar bent, ben je kwalificatieplichtig. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat je een startkwalificatie hebt gehaald of tot de dag dat je 18 jaar wordt. Leerlingen met een kwalificatieplicht zijn verplicht een volledig onderwijsprogramma te volgen. Dit betekent niet dat je 5 dagen per week naar school moet, het is ook mogelijk met een combinatie van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen.
 

18 - 23 jaar: Regionaal Meld-en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC)

Jongeren die geen startkwalificatie hebben gehaald en die geen opleiding volgen noemen we voortijdig schoolverlaters. Jongeren tussen de 18 en 23 jaar, die niet meer onder de leerplicht of de kwalificatieplicht vallen, worden door het Regionaal Meld-en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) gestimuleerd om een opleiding te volgen die tot een startkwalificatie leidt.

De kwalificatieplicht en de RMC functie wordt uitgevoerd door bureau leerlingzaken Midden-Holland, www.leerlingzakenmh.nl(externe link)
 

Hulp 16 - 23 jaar

Naast de stimulering vanuit het RMC kunnen jongeren gebruik maken van (gratis) coaching door Iwan Pol van What’s Nekzt. What’s Nekzt motiveert jongeren en adolescenten die hulp zoeken bij het ontdekken van hun eigen kwaliteiten, wensen en rollen en coacht ze zo richting een passende baan of opleiding.

Ben je tussen 16 en 23 jaar en wil je informatie, advies of coaching van What’s Nekzt? Stuur dan een e-mail met je naam, telefoonnummer en reden naar info@whatsnekzt.nl.