Alle tarieven voor huwelijk of geregistreerd partnerschap op een rijtje: