We kennen ze allemaal wel. Mensen die zich al vele jaren inzetten voor anderen. Voor een vereniging, stichting, kerk of goed doel. Mensen met bijzondere verdiensten voor de samenleving, vaak in bescheidenheid en zonder eigenbelang.

Wat moet ik doen?

Kent u ook zo iemand en wilt u hem of haar eindelijk eens in het zonnetje zetten? Draag die persoon dan vóór 1 juli aan voor een Koninklijke onderscheiding.

Iemand online voor een Koninklijke onderscheiding voordragen

Als u iemand wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding kunt u dit online doen. U vindt op www.lintjes.nl/iemand-voordragen-voor-een-lintje het aanvraagformulier. Na het invullen van dit formulier ontvangt u een verificatiemail. Dan ontvangt u per e-mail een bevestiging dat het verzoek is gestuurd naar de woongemeente van de kandidaat.

De adviseur Kabinetzaken & Communicatie van de gemeente Zuidplas ontvangt tegelijkertijd een mail met de mededeling dat er een verzoek is ingediend om een voorstel te doen voor een Koninklijke onderscheiding. Deze neemt dan contact met u op en bespreekt de aanvraagprocedure.

Liever offline een aanvraag doen

De Kanselarij der Nederlandse Orden biedt via de website www.lintjes.nl een formulier aan waarmee u een aanvraag kunt indienen.

Hoe werkt het?

Wanneer komt iemand in aanmerking

Voor de toekenning van een Koninklijke onderscheiding gelden een aantal voorwaarden. Meerdere zaken spelen hierbij een rol, zoals de aard, periode, tijdsduur, actualiteit en herkenbaarheid van iemands activiteiten. Daarnaast is het van belang welke verantwoordelijkheid iemand draagt en in hoeverre de verdiensten vrijwillig zijn. De gunfactor heeft duidelijk minder betekenis: hoe logisch een lintje ook mag lijken, het gaat er altijd om dat een voorstel zo goed mogelijk wordt onderbouwd.

Wie mag een voorstel indienen

Veel mensen vragen zich af hoe je iemand in aanmerking kunt laten komen voor een Koninklijke onderscheiding. Het antwoord hierop is simpel: u kunt zelf iemand voordragen bij de burgemeester van de gemeente waar diegene woont. Iedereen in Nederland kan een ander voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, of u nu familielid, vriend, collega, of medevrijwilliger bent. U kunt dit doen voor elke gewenste kandidaat, ook voor Nederlanders die in het buitenland woonachtig zijn.

Extra informatie

Neem contact op met de adviseur Kabinetszaken. Zij kan samen met u nagaan of uw voorstel kans van slagen heeft en het indienen ervan zin heeft. Bovendien geeft zij u uitleg over het officiële formulier, welke gegevens precies nodig zijn en hoe u het best te werk kunt gaan.

U kunt haar bereiken via lintjes@zuidplas.nl, of (0180) 330 300.