Op het Bedrijvenpark Kleine Vink is de gemeente Zuidplas van plan om huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen te plaatsen. De locatie is geschikt om circa 130 Oekraïners op te kunnen vangen. Verwachting is dat deze woningen er minimaal drie jaar staan.

Deze huisvesting zal op kavel 13 van Bedrijvenpark Kleine Vink neergezet worden. Dit is het kavel tegenover de sporthal, waar eerder tijdelijke parkeerplaatsen waren aangelegd en wat nu braak ligt. Op 14 februari spreekt de gemeenteraad hierover. Indien het plan akkoord is, is de verwachting dat de woningen rond september / oktober 2023 geplaatst en opgeleverd kunnen worden.

Wethouder Jan Willem Schuurman: "Wij vinden het als gemeente Zuidplas heel belangrijk een veilig thuis te bieden aan Oekraïners die gevlucht zijn vanwege de oorlog. De gekozen locatie is volgens ons onderzoek de beste locatie om op korte termijn dat fijne thuis te kunnen geven. Het plan is dat er goede, gestapelde tijdelijke woningen komen."

Begin 2022 heeft het Rijk besloten de opvang van Oekraïense ontheemden te laten verlopen via de Veiligheidsregio’s. Per regio is bepaald hoeveel vluchtelingen een gemeente moet opvangen, dit heet een taakstelling. Voor Zuidplas gaat dat om 189 vluchtelingen. Gemeente Zuidplas vangt op dit moment 120 Oekraïense ontheemden op in de Oase. Omdat het ook hier om een tijdelijke situatie gaat, doet de gemeente verder onderzoek naar andere locaties om te blijven voldoen aan deze officiële taakstelling van het opvangen van 189 vluchtelingen.

Op donderdag 26 januari is er een informatieavond geweest voor de ondernemers op het bedrijvenpark Kleine Vink. Bekijk of download hier de presentatie 'Presentatie Kavel 13 - informatieavond'. Tijdens deze avond is er de werkgroep ondernemers Kleine Vink opgericht. Enkele ondernemers gaan namens het bedrijvenpark in gesprek met de gemeente, zodat de zorgen en problemen snel geuit kunnen worden.
 
Naar aanleiding van deze informatieavond en de vragen van ondernemers is op zaterdag 28 januari jl. verkeersonderzoek in gang gezet. Deze metingen geven inzicht in het aantal voertuigbewegingen wat geteld is, welke soort voertuigen zijn langs gekomen en welke snelheid er op et bedrijvenpark wordt gereden. In de memo zijn de eerste resultaten na 1 week weergegeven. Het verkeersonderzoek wordt uitgevoerd tot 11 februari 2023.

Meer informatie

Wilt u ook op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen op Kavel 13? Mail dan naar projectbureau@zuidplas.nl.