In gesprek over de openbare ruimte in Dorrestein-Noord

Dorrestein-Noord heeft een opknapbeurt nodig. De gemeente maakt plannen voor het vervangen van de bestrating en het openbaar groen en we hogen verschillende straten op. Hierbij kijken we ook wat nodig is om in de toekomst het gebied te beschermen tegen wateroverlast en overlast door hitte. Het onderhoud biedt ook kansen de openbare ruimte op sommige plekken anders in te richten. We starten daarom binnenkort met gesprekken met de omgeving om te horen wat hun wensen en ideeën zijn.

Huidige situatie Dorrestein-Noord, straat met geparkeerde auto's en een fietser

Meedenken over de plannen

We nodigen bewoners en ondernemers uit Dorrestein-Noord uit met ons in gesprek te gaan over de openbare ruimte. Dit doen we op twee verschillende manieren. Met een klankbordgroep overleggen we over zaken die het gehele plangebied aangaan, zoals materiaalkeuzen en de algemene inrichting. Maar er zijn ook kleinere gebieden in Dorrestein-Noord waar andere mogelijkheden zijn voor de inrichting van de openbare ruimte waar alleen de direct omwonenden belang bij hebben. Dat bespreken we in dat geval met focusgroepen.

Start uitvoering medio 2026

Voordat we met de uitvoering kunnen starten, is het nodig plannen te maken. We denken dit in het derde kwartaal van 2025 af te ronden. Daarna bereiden we de werkzaamheden voor. Als alles volgens planning verloopt, starten we in het tweede kwartaal van 2026 met de werkzaamheden. Dit doen we in fases en we verwachten de laatste fase in het tweede kwartaal van 2028 af te kunnen ronden.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in Dorrestein-Noord? Download dan de BouwApp en volg het project Dorrestein-Noord! Of kijk op www.maakzuidplas.nl/projecten.