Beschut werk is er voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking veel (structurele) begeleiding of een grote aanpassing van de werkplek nodig hebben. Zoveel, dat dit niet bijeen normale werkgever kan.

Hoe werkt het

Voor beschut werk hebt u misschien begeleiding en aanpassing van de werkplek nodig. Een aanpassingen van de werkplek is bijvoorbeeld:

  • een fysieke aanpassing
  • uitsplitsing van taken of aanpassingen in de werkbegeleiding
  • (structurele) begeleiding
  • Wijzigingen in werktempo of arbeidsduur

Als IJsselgemeenten heeft bepaald dat u in aanmerking komt voor beschut werk, zorgen zij er in samenwerking met het Werkplein voor dat u een dienstbetrekking krijgt waar u in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden kunt werken.

Wat moet ik doen

Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen

Hebt u een arbeidsbeperking door ziekte of een handicap? Dan kunt u via IJsselgemeenten of zelf een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen bij het UWV. Het UWV beoordeelt of u kunt werken.

Met arbeidsvermogen betekent: heeft u mogelijkheden om te werken. U hebt bijvoorbeeld arbeidsvermogen als u:

  • met begeleiding kunt werken;
  • een voorziening nodig hebt om te kunnen werken;
  • alleen beschut werk kunt doen. 

De uitkomst van de beoordeling bepaalt of u hulp kunt krijgen van UWV of IJsselgemeenten.