Hulp bij een arbeidsbeperking

Beschut werk is er voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking veel (structurele) begeleiding of een grote aanpassing van de werkplek nodig hebben. Zoveel, dat dit niet bijeen normale werkgever kan.

Wat moet ik doen?

Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen

Hebt u een arbeidsbeperking door ziekte of een handicap? Dan kunt u via het UWV een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen: www.uwv.nl. Het UWV beoordeelt of u kunt werken.

Met arbeidsvermogen betekent: heeft u mogelijkheden om te werken. U hebt bijvoorbeeld arbeidsvermogen als u:

  • met begeleiding kunt werken;
  • een voorziening nodig hebt om te kunnen werken;
  • alleen beschut werk kunt doen.

De uitkomst van de beoordeling bepaalt of u hulp kunt krijgen van het UWV.

Hoe werkt het?

Voor beschut werk hebt u misschien begeleiding en aanpassing van de werkplek nodig. Een aanpassingen van de werkplek is bijvoorbeeld:

  • een fysieke aanpassing
  • uitsplitsing van taken of aanpassingen in de werkbegeleiding
  • (structurele) begeleiding
  • Wijzigingen in werktempo of arbeidsduur