De gemeente wil zorgen voor een eerlijke verdeling van woonruimte. Daarom moet u soms een vergunning aanvragen als u in een goedkope huurwoning gaat wonen. Dit heet een huisvestingsvergunning.

Hoeveel moet ik betalen

De kosten voor een huisvestingsvergunning bedragen € 31,60

Hoe werkt het

De gemeente bepaalt voor welke woningen een huisvestingsvergunning nodig is. Of u een vergunning krijgt, hangt af van bepaalde voorwaarden zoals:

  • Bepaalde groepen bewoners krijgen voorrang
  • Uw inkomen mag niet boven een bepaalde grens komen
  • De woning past bij uw gezinssituatie
  • U bent economisch of maatschappelijk verbonden met de gemeente.

Wat moet ik doen

Bij het huren van een woning onder de maximale huurprijsgrens van € 710,68 (prijspeil 01-01-2016) is een huisvestingsvergunning verplicht. De genoemde huurprijsgrens wordt jaarlijks aangepast overeenkomstig de Wet op de huurtoeslag.

Als u een woning onder de genoemde huurprijsgrens gaat huren, wordt de huisvestingsvergunning verstrekt namens de gemeente door de corporatie van wie u een woning huurt.