De gemeente wil zorgen voor een eerlijke verdeling van woonruimte. Daarom moet u soms een vergunning aanvragen als u in een goedkope huurwoning gaat wonen. Dit heet een huisvestingsvergunning. Voor een kamer of koopwoning is geen huisvestingsvergunning vereist.

Wat moet ik doen?

Bij het huren van een sociale huurwoning is een huisvestingsvergunning verplicht. De genoemde huurprijsgrens wordt jaarlijks aangepast overeenkomstig de Wet op de huurtoeslag.

Als u een woning onder de genoemde huurprijsgrens gaat huren van een woningcorporatie, wordt de huisvestingsvergunning verstrekt namens de gemeente door de corporatie van wie u een woning huurt.

Als u een woning huurt van een particuliere verhuurder dan kunt u eerst bij de gemeente navragen of er een huisvestingsvergunning vereist is. U kunt vervolgens met het aanvraagformulier een huisvestingsvergunning aanvragen bij de gemeente. De volledig ingevulde aanvraag met bijbehorende documenten levert u aan via gemeente@zuidplas.nl t.a.v. Huisvestingszaken of via de post:

  • t.a.v. Huisvestingszaken, Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Aanvraagformulier

U kunt het formulier 'Huisvestingsvergunning - aanvraagformulier' hier downloaden.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt voor welke woningen een huisvestingsvergunning nodig is. In de huisvestingsverordening staan de regels voor een huisvestingsvergunning. Of u een vergunning krijgt, hangt af van bepaalde voorwaarden zoals:

  • Bepaalde groepen bewoners krijgen voorrang;
  • Uw inkomen mag niet boven een bepaalde grens komen;
  • De woning past bij uw gezinssituatie;
  • U bent economisch of maatschappelijk verbonden met de gemeente.

Wat kost het?

De kosten voor een huisvestingsvergunning bedragen € 33,45 (prijspeil 2022). De corporatie verstrekt namens de gemeente de huisvestingsvergunning. De kosten hiervan brengen zij in rekening bij uw eerste huurfactuur.