Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert.

Het college neemt de dagelijkse besluiten. Grote Plannen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn en verkeer kan de gemeente pas uitvoeren als een meerderheid van de raad vóór stemt. De gemeenteraad beslist ook hoe het geld besteed wordt.

Reglement van orde

De gemeenteraad heeft een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden. Hierin zijn aanvullende regels m.b.t. de vergaderingen en andere werkzaamheden opgenomen. Daarnaast beschrijft het reglement de praktische zaken rondom gemeenteraadsvergaderingen.

Volledige tekst reglement

Lees de complete tekst 'Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Zuidplas(externe link)' op overheid.nl.

Regeling programmacommissies

De gemeenteraad heeft een regeling programmacommissies van de gemeente Zuidplas voor zijn vergaderingen van de programmacommissies. Hierin zijn aanvullende regels opgenomen met betrekking tot de vergaderingen van de programmacommissies.

Volledige tekst regeling

Lees de complete tekst 'Regeling programmacommissies van de gemeente Zuidplas 2020(externe link)' op de website van overheid.nl.

Informatiebijeenkomsten

De gemeente wil graag dat u als inwoner van Zuidplas meepraat op informatiebijeenkomsten. Spreekt een onderwerp u aan, dan bent u meer dan welkom om mee te praten en uw mening te geven.

Aanmelden is niet nodig voor een informatiebijeenkomst waar raadsleden en inwoners door elkaar in de raadzaal zitten. Na een toelichting over het onderwerp, kunnen vragen gesteld worden. Elke deelnemer, dus ook inwoners, kunnen deze stellen.

Locatie

Informatiebijeenkomsten vinden gewoonlijk gesproken plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, houdt de nieuwsberichten op onze website in de gaten voor meer informatie over komende informatiebijeenkomsten.

Instrumenten van de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een aantal instrumenten om zijn invloed aan te wenden. Bekijk een overzicht van de belangrijkste instrumenten op de pagina 'Instrumenten van de gemeenteraad'.