Groene Hart Rekenkamer

Groene Hart Rekenkamer: instrument van de raad

De gemeenteraad controleert het gevoerde beleid van het college. De gemeenteraad van Zuidplas doet dit onder andere door middel van participatie in een regionale rekenkamercommissie (besluitvorming 8 november 2017). De Groene Hart Rekenkamer doet zelfstandig onderzoek naar gemeentelijk beleid.

Vanuit de gemeenteraad van Zuidplas zijn de raadsleden Johan Snoei en Martin Damen afgevaardigd.

Programmaraad als verbinding naar gemeenteraden

De Groene Hart Rekenkamer is een geheel zelfstandig orgaan. De Groene Hart Rekenkamer bepaalt bijvoorbeeld zelf welk onderwerp zij gaat onderzoeken. Om de verbinding met de gemeenteraden te houden, is er een programmaraad, bestaande uit twee raadsleden per deelnemende gemeente.

Afvaardiging Zuidplas in programmaraad

Vanuit de gemeenteraad van Zuidplas zijn de raadsleden Martin Damen en Johan Snoei afgevaardigd naar de programmaraad Groene Hart Rekenkamer. Eén van de griffiers van de deelnemende gemeenten ondersteunt de programmaraad.

Doel van de rekenkamer

De Groene Hart Rekenkamer wil met haar onderzoeken een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Zuidplas en aan de transparantie van het gemeentelijk handelen. Zie voor nadere informatie over de Groene Hart Rekenkamer, haar samenstelling, doel, (voorgenomen) onderzoeken, rapporten en overig nieuws de website www.groenehartrekenkamer.nl.

Correspondentie van de Groene Hart Rekenkamer met de gemeenteraad van Zuidplas is op deze pagina te downloaden of bekijken.