Bekijk hier de werkzaamheden per dorpskern:

Bomen zijn belangrijk voor mens en dier

Er zijn veel goede redenen om bomen te laten groeien. Bomen halen CO2, stikstof en andere vervuilende deeltjes uit de lucht en geven zuurstof terug. Bomen geven niet alleen schaduw, maar verkoelen ook door de verdamping van water via de bladeren. Bomen bieden woonruimte en voedsel voor allerlei planten en dieren. En niet onbelangrijk, bomen dragen bij aan een goede geestelijke gezondheid bij mensen.

Waarom is snoeien soms nodig

Bomen bieden veel voordelen en omdat zij met ons moeten samenleven, is het soms nodig dat we hen snoeien. Snoeien doen we om verschillenden redenen. Bijvoorbeeld voor de veiligheid, om te voorkomen dat een tak of boom valt met alle gevolgen van dien. Of snoeien voor een mooie vorm of juist voor meer stevigheid in de stam of takken.

De meest voorkomende vorm van snoeien van bomen is knotten

Het knotten van wilgen wordt al eeuwen gedaan, vroeger vooral om de houtwinning tegenwoordig om veel andere redenen. In principe is knotten gewoon het verwijderen van de kruin van de boom, meestal een wilg, maar bij andere bomen kan knotten ook helpen. De plaats op de boom waar gesnoeid is, wordt door de groei van nieuwe takken steeds dikker. Zo ontstaat de bekende knotwilg.

Bomen moeten soms ook verwijderd worden

Eens in de twee jaar controleren we alle bomen in Zuidplas. We kijken dan of ze nog gezond zijn of niet en ze daardoor mogelijk een gevaar voor de omgeving vormen. Ook bomen worden oud met gebreken en worden ze soms erg ziek. Een zieke boom herstelt meestal niet en kan ook andere bomen ziek maken. Soms is een boom ook gewoon op en niet meer sterk genoeg om een storm te doorstaan bijvoorbeeld. Om die reden worden bomen daarom vaak verwijderd ook al lijken ze soms nog gezond.

Wanneer snoeien we

Één keer in de drie jaar snoeien we bomen wanneer dat nodig is. Maar soms moeten we ook direct handelen, bijvoorbeeld als een grote tak van een boom een gevaar oplevert. We kondigen dit in de buurt aan via een bord met een QR-code.

Mochten we bomen moeten rooien, dan informeren wij de omgeving hierover of via een bord in de omgeving of als het heel ingrijpend is, via een bewonersbrief.

Lees ook meer informatie over