Gemeenteraadslid - Willem-Jan Verdoes

Meer informatie

  • Raadslid of commissielid sinds maart 2018;
  • Lid van de (raads-)commissies: Fractievoorzittersoverleg, Vertrouwenscommissie;
  • Specialisme(s): Woordvoerder: Openbare Orde &Veiligheid, Financiën, Vergunningverlening en handhaving, Verkeer & Vervoer, Ontwikkeling Middengebied (Vijfde dorp);
  • Hobby’s: Naast de politiek, vind ik het heerlijk om een potje te voetballen. Even het hoofd leegmaken! Daarnaast vind ik het prettig om te wandelen met een goede podcast op;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: Recreatiegebied de Rottemeren. Het is een geweldige plek om tot rust te komen en te genieten van de natuur.

Missie voor Zuidplas

Krachtige, vitale en veilige dorpen behouden! Graag blijf ik mij inzetten voor betaalbare woningen, een groener en duurzamer Zuidplas en voor ondernemend Zuidplas. Verder is een goed en betrouwbaar bestuur, dat duidelijk communiceert, meer nodig dan ooit.

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties W.J. (Willem-Jan) Verdoes
Instantie/organisatiePublic Affairs 
FunctienaamAdviseur
Functiebeschrijving-
Ingangsdatum-
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieResidentie Pauze Diensten
FunctienaamBestuurslid
Functiebeschrijving 
Ingangsdatum1 januari 2023
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd
Instantie/organisatieRoyal FloraHolland
FunctienaamLobbyist
FunctiebeschrijvingBehartig belangen van Royal FloraHolland.
Ingangsdatum1 september 2023
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd