Gemeenteraadslid - Wilko Van

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl(externe link)'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties W.A. (Wilko) Van
Instantie/organisatieGemeenteraadslid
FunctienaamRaadslid, Groep Van
Functiebeschrijving 
IngangsdatumJanuari 2024
Einddatum 
Bezoldigd / onbezoldigd 
Instantie/organisatieTo be Kind Childcare
FunctienaamDirecteur
Functiebeschrijving-
IngangsdatumSeptember 2011
Einddatum 
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieOR Center
FunctienaamTrainer/Coach
Functiebeschrijving-
IngangsdatumSeptember 2009
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd