Meer informatie

  • Raadslid of commissielid sinds 30 maart 2022;
  • Lid van de (raads-)commissies: Ruimte;
  • Specialisme(s): Wonen, Ruimtelijke Ordening, Leefomgeving, Ondersteunend bij Samenleving (Cultuur);
  • Hobby’s: Bezoek aan musea/bos/ strand/ dierentuin etc (met mijn gezin), tuinieren in de moestuin, lezen en koken;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: De Rottemeren en onze moestuin in Zevenhuizen.

Missie voor Zuidplas

Het dorpse karakter en de dorpse uitstraling behouden met een goed aanbod voor woningen voor al onze doelgroepen en voldoende voorzieningen per kern.

De komende vier jaar wil ik me graag inzetten voor voldoende voorzieningen en woningaanbod voor alle inwoners van Zuidplas. Om te beginnen wil ik me graag hard maken voor kinderopvang en een bibliotheekpunt in Moerkapelle. Daarnaast vind ik het belangrijk dat het Vestia bezit behouden blijft in de sociale huursector  en dat er woningen gebouwd worden voor alle doelgroepen. Tot slot blijft het uiteraard belangrijk dat het groene, dorpse karakter van de kernen behouden blijft. Graag wil ik mij hier de komende jaren voor in zetten. Mocht u vragen, ideeën en of suggesties hebben, kunt u mij uiteraard altijd benaderen.

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties S.E. (Sigrid) Bueving
Instantie/organisatieDorpshuis Op Moer
FunctienaamVoorzitter bestuur
FunctiebeschrijvingAanspreekpunt voor het bestuur en voorzitter van de vergaderingen
IngangsdatumJanuari 2024
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd
Instantie/organisatieStichting de Binnenvest
FunctienaamBestuurssecretaris
Functiebeschrijvingondersteuning van/bij de MT, OR, CCR en RvT overleggen
IngangsdatumJanuari 2024
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieWoningbouwvereniging St. Willibrordus 
FunctienaamManager Wonen
Functiebeschrijving 
Ingangsdatum1 januari 2022
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd