Gemeenteraadslid - Sep Pouwels-Nahrvar

Meer informatie

  • Raadslid of commissielid sinds maart 2018;
  • Lid van de (raads-)commissies: Sociaal Domein;
  • Specialisme(s): Zorg, Samenleving, Maatschappij duurzaam en weerbaar;
  • Hobby’s: Lezen, leven, voetbal, sport, jeugd;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: Oude dorpskernen.

Missie voor Zuidplas

Een gemeente van vitale dorpen met oog voor:

  • Groen en duurzaamheid;
  • Diversiteit en inclusiviteit;
  • Toekomstperspectief.

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties S. (Sep) Pouwels-Nahrvar
Instantie/organisatieOxfam Novib
FunctienaamNetwerkbeheerder/ Manager (Organizer Partnerships & Ondernemers)
Functiebeschrijving 
Ingangsdatum1 juni 2022
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieGGD Rotterdam Rijnmond
FunctienaamFloormanager Bron en Contact onderzoek COVID-19
FunctiebeschrijvingDagelijkse aansturing
Ingangsdatum1 september 2020
Einddatum30 april 2022
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd