Gemeenteraadslid - Ryan Adriaanse

Meer informatie

  • Specialisme: Duurzaamheid/klimaatadaptatie, gebouwde omgeving, infrastructuur;
  • Hobby's: Naar sportwedstrijden kijken;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: De Eendragtspolder.

Missie voor Zuidplas

Zuidplas is en blijft een groene gemeente in een stedelijk gebied. De komst van het vijfde dorp moet dan ook gezien worden als een kans, waarmee we onze huidige dorpen kunnen versterken. Door een gezonde groei binnen en buiten de bestaande kernen kunnen we belangrijke vraagstukken aanpakken. De wooncrisis en energietransitie zijn namelijk ook thema’s die onze gemeente raken.

Zowel jong als oud moet zich fijn voelen binnen de gemeentegrenzen. Ik ben dan ook van mening dat we moeten investeren in betaalbare woningen, studieplekken voor jongeren, openbare voorzieningen en een klimaat adaptieve leefomgeving. Gezamenlijk kunnen we Zuidplas nog mooier en duurzamer maken!

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties R. (Ryan) Adriaanse
Instantie/organisatieW/E adviseurs
FunctienaamAdviseur duurzame gebouwen
FunctiebeschrijvingAdviseur in de koppeling van duurzame gebouwen aan de gebouwde leefomgeving
Ingangsdatum27 februari 2023
Einddatum27 februari 2024
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieDe Haagse Hogeschool
FunctienaamStudent Ruimtelijke ontwikkeling & Climate Management
FunctiebeschrijvingAdvisering financiën en bedrijfsvoering
IngangsdatumSeptember 2018
EinddatumJuli 2022
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd
Instantie/organisatieJong RES Midden-Holland
FunctienaamLid & (tijdelijke) voorzitter
Functiebeschrijving 
IngangsdatumJuni 2021
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd
Instantie/organisatieCoolblue
FunctienaamSpecialist betalingen
Functiebeschrijving 
IngangsdatumAugustus 2019
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd