Gemeenteraadslid - Pien Meppelink

Meer informatie

  • Raadslid of commissielid sinds maart 2018;
  • Lid van de (raads-)commissies: Commissie Ruimte;
  • Specialisme(s): Ruimtelijke ontwikkelingen, Inwoners- en ondernemers participatie, Volkshuisvesting, Recreatie en toerisme,  Cultuur, Implementatie omgevingswet, Verkeer en vervoer;
  • Hobby’s: Met het gezin eropuit, tuinieren, sleutelen en rijden met oude motorfietsen;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: Ons woonbootje waar we met veel plezier wonen en genieten van de Ringvaart.

Missie voor Zuidplas

Inwoners echt gaan zien als ervaringsdeskundigen en hun input gebruiken om plannen mooier en beter te maken. De dorpse karakters koesteren en beschermen. Altijd in het hoofd houden waarom mensen voor een dorp hebben gekozen. Ook in de bestaande dorpen de voorzieningen op peil houden. Onze inwoners moeten zich vrij en veilig voelen in onze dorpen, niet allen thuis of op straat maar ook in het verkeer.

Het woord Volksvertegenwoordiger past eigenlijk veel beter bij mij dan het woord Raadslid. Ik zie mezelf als dorpsgenootje en wordt graag uitgenodigd voor een kopje koffie. Als raadslid zet ik mij in om de kloof tussen lokale politiek en inwoners verder te verkleinen. Politiek moet voor iedereen begrijpelijk en interessant zijn. Door op gelijkwaardige voet met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan kan ik hun zorgen, ideeën en wensen uiten in de raadszaal. 
Onze fractie is een jong, sterk en gepassioneerd team met verschillende expertises, overtuigingen en achtergronden maar met hetzelfde doel: Politiek verbinden en samenwerken met de mensen om wie het echt gaat!
PS: ik drink mijn koffie zwart ;-)

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties E.M. (Pien) Meppelink
Instantie/organisatieFlink21 
FunctienaamZelfstandig ondernemer
FunctiebeschrijvingWerkzaam als fotograaf voor reclame- , product- en bedrijfsfotografie
Ingangsdatum25 mei 2020
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd