Meer informatie

  • Raadslid of commissielid sinds december 2007;
  • Lid van de (raads-)commissies: Programmacommissie Ruimte;
  • Specialisme(s): Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Zuidplaspolder ontwikkelingen;
  • Hobby’s: Lezen, wandelen, fietsen;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: Recreatiegebied de Rottemeren inclusief de Eendragtspolder met haar waterberging.

Missie voor Zuidplas

Zuidplas is een jonge ontwikkelgemeente midden in de Randstad. Het is belangrijk om een goede balans te vinden en te houden tussen enerzijds Zuidplas verder te ontwikkelen en anderzijds de unieke karakters van onze dorpen te bewaken en behouden. Met die balans wil ik mij graag ook de komende vier jaar weer mee bezig houden.

Blij en dankbaar ben ik in het vertrouwen door de inwoners van Zuidplas uitgesproken op de dag van de verkiezingen 16 maart 2022.
Ik wil mij graag de komende vier jaar weer inzetten voor alle inwoners van Zuidplas. 

Er zijn grote uitdagingen in Zuidplas, ik noem er enkele: woningen tekort ook in Zuidplas, zorgen over de bereikbaarheid in onze gemeente, opgave vijfde dorp. Maar denk ook aan de kloof tussen enerzijds inwoners en anderzijds bestuur waar ik ook de gemeenteraad onder schaar. Kortom, er is veel werk aan de winkel en ik wil mij voor 100 % inzetten om hiermee aan de slag te gaan en ik hoop dat ook u (straks) kunt zeggen "Ik ben er trots op om in Zuidplas te wonen!"

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties P. (Peter) Molenaar
Instantie/organisatieVoorzitter Stichting Molenviergang Tweemanspolder
FunctienaamVoorzitter
Functiebeschrijving 
Ingangsdatum23 februari 2023
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd
Instantie/organisatieAnthura BV
FunctienaamHoofd aflevervoorbereiding 
FunctiebeschrijvingHoofd aflevervoorbereiding en preventiefunctionaris
Ingangsdatum22-10-1990
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd