Gemeenteraadslid - Melissa Luijt

Meer informatie

 • Specialisme: Cyberveiligheid, ICT dienstverlening, gendergelijkheid, anti-discriminatie
 • Hobby's: Spinning, Indoor row
 • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: GroenBlauwe zone! Een heerlijk stukje natuur- en recreatiegebied op loopafstand van mijn woon- en leefomgeving!

Missie voor Zuidplas

 • Actieve aanpak op het integraal preventiebeleid. Specifieke aandacht voor (huiselijk)geweld, eenzaamheid en depressies;
 • Brede zorg in ieder dorp waarbij Huiselijke Hulp Toelage essentieel is.;
 • Vroeg-signalering en preventie schuldhulpverlening.

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties M.F. (Melissa) Luijt
Instantie/organisatieDienst ICT Uitvoering (DICTU) onderdeel van Ministerie van Economische Zaken & Klimaat 
FunctienaamDelivery manager
FunctiebeschrijvingAls delivery manager Cyber Security Services is het mijn taak om continu de kwaliteit op het gebied van leveranciersmanagement voor informatiebeveiliging (IB) te verbeteren. Geef ik invulling aan de strategische IB doelstellingen van DICTU en richt ik mij op de beschikbaarheid, integriteit en veiligheid van de dienstverlening. Door middel van scrummaster vaardigheden organiseer ik werkzaamheden dusdanig waardoor efficiëntie en effectiviteit ten grondslag ligt. 

Taken: 
 • Vormen en toetsen van security deliveryplan; 
 • Vormen en toetsen van operational level agreements (OLA); 
 • Fungeren als vraagbaak voor (interne) klanten; 
 • Creëren van security awareness;  
 • Participeren bij start-ups, ontwikkel- en innovatietrajecten; 
 • Voeren van individuele- en teamgesprekken; 
 • Analyseren en optimaliseren van (beheer) processen en procedures; 
 • Oplossen van knelpunten en problemen; 
 • Onderhouden en uitbreiden van het netwerk op interdepartementaal, strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Ingangsdatum1 augustus 2015
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieBestuursacademie Nederland
FunctienaamHBO Bachelor Bestuurskunde 
FunctiebeschrijvingStudie
Ingangsdatum19 december 2017
EinddatumDecember 2022
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd