Gemeenteraadslid - Martin Damen

Meer informatie

  • Raadslid of commissielid sinds maart 2018;
  • Lid van de (raads-)commissies: Bestuur & Middelen, Samenleving, Ruimte;
  • Specialisme(s): Financiën, ruimte, onderwijs, energietransitie;
  • Hobby’s: Ik hou van hardlopen, lezen, en kanoën;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: De Eendrachtspolder.

Missie voor Zuidplas

Een duurzame en eerlijke verdeling van mogelijkheden voor de inwoners van Zuidplas.

Inwoners dienen goed gehoord te worden in onze gemeente en daarom zal ik jaarlijks te vinden zijn in al onze dorpen om het gesprek met eenieder aan te gaan en om op te halen wat noden en wensen zijn.

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties F.M. (Martin) Damen
Instantie/organisatieFiscaal adviesbureau Damen BV
FunctienaamAlgemeen directeur 
Functiebeschrijving 
IngangsdatumJanuari 2023
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieWHO
FunctienaamController
FunctiebeschrijvingBewaken van financiën bij WHO
IngangsdatumJuli 2021
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieDamen Fiscaal adviesbureau
FunctienaamEigenaar
FunctiebeschrijvingFiscaal adviseur
Ingangsdatum1 januari 2016
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieRataplan filmproducties BV
FunctienaamLid raad van commissarissen
FunctiebeschrijvingPortefeuille financiën, verder toezichthouder
Ingangsdatum1 september 2020
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieRemonstranten Gouda
FunctienaamFondsbeheerder Steunfonds 
FunctiebeschrijvingVoorzitter
Ingangsdatum-
Einddatum1 november 2021
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd
Instantie/organisatieStichting Senioren UitBus Zuidplas
FunctienaamVoorzitter
FunctiebeschrijvingLeiding geven aan de andere bestuursleden en vrijwilligers
Ingangsdatum28 januari 2022
EinddatumHeden
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd