Gemeenteraadslid - Mark Clavaux

Meer informatie

  • Raadslid of commissielid sinds maart 2022;
  • Specialisme(s): Ruimte, Klimaat adaptatie, Duurzaamheid, Energie transitie, Warmtetransitie;
  • Hobby’s: Geografie, landinrichting, reizen en volleybal;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: Het mooie van Zuidplas zijn de Hollandsche Ijssel en de Rotte; twee maal een rivier(tje) maar zo anders!

Missie voor Zuidplas

Ik ben geograaf en dat past perfect bij mijn liefde voor het landschap en de omgeving. Sinds 15 jaar woon ik met vrouw kinderen in Moordrecht; een mooi dorp in de Randstad. Maar Zuidplas is meer; het is een mooie verzameling dorpen, laten we ze levendig houden met werk, scholen en verenigingen.
Niks doen kan niet; dan wordt het langzaam minder; dus ontwikkelen met visie. De dorpen blijven herkenbaar en gescheiden door groen. 
Zuidplas ligt laag en is gevoelig voor klimaat; dat vraagt aandacht maar het kan wel.

Waar zet ik me dan extra voor in

  • Duurzaamheid; niet alleen groen in en rond de dorpen maar nog meer de opzet naar de energietransitie.
  • Levendigheid; Er moet een infrastructuur zijn om verenigingen, organisaties en activiteiten te ondersteunen. 
  • De omgeving; Zuidplas staat niet stil, de omgeving helpt een kans te bieden voor iedereen van bewonen tot ondernemer.

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties M.B.W. (Mark) Clavaux
Instantie/organisatieEsri- NL 
FunctienaamBusiness developer
Functiebeschrijving 
Ingangsdatum-
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieVolleybalvereniging Montfoort
FunctienaamVoorzitter MVC (Volleybalvereniging Montfoort)
Functiebeschrijving 
Ingangsdatum 
Einddatum 
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd
Instantie/organisatieWaternatuurlijk HHSK
FunctienaamPenningmeester Waternatuurlijk HHSK
Functiebeschrijving 
Ingangsdatum 
Einddatum 
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd