Gemeenteraadslid - Loura Boogerman-Jongepier

Meer informatie

  • Specialisme: Heb ik nog niet;
  • Hobby's: Schrijven;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: Het dorp waar ik in woon.

Missie voor Zuidplas

Zorgen dat de inwoners en de raadsleden elkaar beter vinden en in gesprek gaan en blijven met elkaar. 

Ik ben nieuw in de politiek en dit is het moment dat ik kan gaan ontdekken en uitzoeken waar mijn interesses liggen. En nu hopen dat ik een keuze kan maken; ik vind heel veel dingen interessant!

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties L.B. (Loura) Boogerman-Jongepier
Instantie/organisatie 
FunctienaamZelfstandig ondernemer
FunctiebeschrijvingZelfstandig ondernemer in de Sportkantine
Ingangsdatum1 juni 2023
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatiePersonenalarmering Veilig Thuis
FunctienaamMedewerker Back Office
FunctiebeschrijvingInvoeren van administratieve gegevens van cliënten. Maken van tickets om personenalarmering te plaatsen, op te halen, Alle administratieve werkzaamheden die daarbij horen.
Ingangsdatum1 februari 2019
Einddatum30 april 2023
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieDe Boodschappenkast
FunctienaamInname goederen
FunctiebeschrijvingDe Boodschappenkat zamelt boodschappen in voor mensen die moeilijk rond kunnen komen. Ik ben het inleverpunt voor Zevenhuizen.
IngangsdatumMaart 2020
Einddatum 
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd
Instantie/organisatieBuurtpreventie Zevenhuizen
FunctienaamLoper
FunctiebeschrijvingMaandelijks lopen we met een aantal mensen een ronde door het dorp Zevenhuizen.
IngangsdatumJuni 2019
EinddatumSinds vorig jaar hebben we niet meer gelopen. Ik hoop dat het weer wordt opgestart.
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd