Gemeenteraadslid - Leendert Karreman

Meer informatie

  • Raadslid of commissielid sinds 29 maart 2018;
  • Lid van de (raads-)commissies: Bestuur & Middelen;
  • Specialisme(s): Financiën, gemeentebelastingen, lokale economie;
  • Hobby’s: Voetbal, lekker eten en politiek;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: De Eendragtspolder en de Rottemeren.

Missie voor Zuidplas

Lokale politiek is datgene wat iedereen iedere dag ervaart. Van het groenonderhoud, de winkelstraten tot aan scholen en sportvoorzieningen. Het is mijn doel om eraan bij te dragen dit verder te verbeteren. Aantrekkelijke dorpen met voldoende voorzieningen tegen lage belastingen.

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties L.P.C. (Leendert) Karreman
Instantie/organisatieMastermate VBT Groep 
FunctienaamManager Finance
FunctiebeschrijvingVerantwoordelijk voor het financiële en administratieve proces
Ingangsdatum1 december 2017
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieHervormde Gemeente Zevenhuizen
FunctienaamPenningmeester Jeugdraad
FunctiebeschrijvingDe Jeugdraad is verantwoordelijk voor al het jeugdwerk binnen de Hervormde Gemeente te Zevenhuizen. Binnen de jeugdraad vervul ik de functie van penningmeester
Ingangsdatum1 februari 2013
Einddatum 
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd