Gemeenteraadslid - Jan Baas

Meer informatie

  • Raadslid of commissielid sinds maart 2014;
  • Lid van de (raads-)commissies: Commissie Ruimte, Werkgroep Omgevingswet;
  • Specialisme(s): Ruimte, P&C;
  • Hobby’s: Fotograferen, Lezen, Tuinieren;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: Hitland.

Missie voor Zuidplas

Zuidplas socialer maken. Een plek waar iedereen zich thuis kan voelen.

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties J. (Jan) Baas
Instantie/organisatieT. Boer & Zn 
FunctienaamMedewerker koudvlees/expeditie
FunctiebeschrijvingAll-round medewerker op de koelafdeling. Mijn hoofdtaak is het verladen van karkassen of delen van karkassen voor vervoer naar klanten. Daarnaast heb ik een taak als kwaliteitsmedewerker wat inhoud het controleren en her bestemmen van klachten retour kalfsvlees. Daarnaast ben ik bhv’er.
Ingangsdatum1 oktober 1999
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd