Meer informatie

  • Raadslid of commissielid sinds 30 maart 2022;
  • Specialisme(s): Bestuur & middelen, Sport, Duurzaamheid, Economie & financiën;
  • Hobby’s: Sporten, kijken van documentaires en luisteren van podcasts over politiek, gezondheid, hardlopen, religie en HR;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: Hardlopend geniet ik het meest van de dijk tussen Nieuwerkerk en Moordrecht.

Missie voor Zuidplas

Een gemeente met dorpen die allemaal krachtig en uniek zijn. Waar we elkaar zien, waarin iedereen zijn talenten in kan zetten en waar winkels, scholen en mogelijkheden voor sport, cultuur en ontspanning om de hoek liggen.

De groene, rustige omgeving, gecombineerd met steden als Gouda en Rotterdam op fietsafstand is uniek. Maar het zijn de inwoners die Zuidplas maken tot wat het is. Daar zet ik mij graag voor in. Mijn ervaring als HR manager komt daarbij goed van pas. Ik vind het belangrijk om goed te luisteren en dat wat er speelt te vertalen naar beleid. Zo hoop ik van meerwaarde te kunnen zijn en bij te kunnen dragen aan de onderlinge verbondenheid in een sterke gemeente waar wij trots op kunnen zijn!

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties H.A. (Harmen) van Norel
Instantie/organisatiePKF Wallast
FunctienaamHR manager
Functiebeschrijving 
Ingangsdatum1 februari 2023
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieVisma | Yuki  
FunctienaamHR manager  
Functiebeschrijving-
Ingangsdatum1 februari 2020
Einddatum31 januari 2023
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd