Gemeenteraadslid - Ferry van Wijnen

Meer informatie

  • Raadslid of commissielid sinds 4 januari 2010;
  • Lid van de (raads-)commissies: Samenleving, Presidium, Voorzitter werkgeverscommissie van de griffie;
  • Specialisme(s): Allround raadslid, met de focus op de commissie Samenleving;
  • Hobby’s: Tennis, watersport, fietsen, onze hond Vino, gezelligheid met familie en vrienden;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: Een wandeling langs de Rotte is en blijft geweldig!

Missie voor Zuidplas

Uit veel gesprekken met inwoners en ondernemers hoor ik vaak terug hoe fijn het wonen en ondernemen is in Zuidplas. Dit moeten we met elkaar zien te behouden, in de breedste zin van het woord. Daarnaast is het zaak benaderbaar te zijn en altijd in staat te zijn uit te kunnen leggen waarom we doen, wat we doen. 

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties F.G. (Ferry) van Wijnen
Instantie/organisatieInspectie Leefomgeving en Transport  
FunctienaamSenior Inspecteur ILT 
FunctiebeschrijvingUitgifte van de kaarten voor Boordcomputer Taxi en de Digitale Tachograaf 
Ingangsdatum 
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieTennisclub Zevenhuizen 
FunctienaamVoorzitter
Functiebeschrijving 
Ingangsdatum20 maart 2019
Einddatum 
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd