Gemeenteraadslid - Cock van der Spek

  • Naam - C.D. (Cock) van der Spek
  • Partij - ChristenUnie/SGP
  • 06 25367881
  • c.vanderspek@zuidplas.nl
  • Jonkheer van der Welstraat 4, 2751 AJ Moerkapelle

Meer informatie

  • Raadslid of commissielid sinds 27 maart 2014;
  • Hobby’s: Wandelen in de natuur of stadswandelingen;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: De Rottedijk in Moerkapelle.

Missie voor Zuidplas

Komende periode wil ik mij graag inzetten voor de samenleving. Er komt veel op ons af. En dat raakt onze inwoners. Ik wil me inzetten voor duidelijke kaders voor onze inwoners om mee te denken en praten over de plannen die hen raakt. Denk aan de RES, Warmtetransitie, maar ook woningbouw en infrastructuur. Onder het motto: zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

Mijn drijfveer om de politiek in te gaan is om mijn steentje bij te dragen in alle nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen. En daarin het goede te zoeken voor onze inwoners. En dat te doen binnen de kaders van Gods wetten.

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties C.D. (Cock) van der Spek
Instantie/organisatieLensli Substrates 
FunctienaamAccountmanager
FunctiebeschrijvingAdviseren en verkoop van organische substraten in de tuinbouw
Ingangsdatum1 januari 2018
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd