Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl(externe link)'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties C.M. (Chantal) Bon-van de Griek
Instantie/organisatieChantal Bon Juridische Dienstverlening 
FunctienaamEigenaar
Functiebeschrijving-
Ingangsdatum30 mei 2012
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieJVS Bewindvoering BV
FunctienaamAlgemeen directeur/aandeelhouder
Functiebeschrijving-
Ingangsdatum21 december 2018
Einddatum-
Bezoldigd of onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieStichting internationale betrekkingen Zuidplas
FunctienaamAlgemeen bestuurslid
Functiebeschrijving-
Ingangsdatum22 januari 2020
Einddatumheden
Bezoldigd of onbezoldigdBezoldigd