Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties B.P.J. (Benno) de Ruiter
Instantie/organisatieTumo
FunctienaamBestuurslid
Functiebeschrijving 
Ingangsdatum1 juni 2024
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd
Instantie/organisatieVNG Adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers
FunctienaamDeelnemer
Functiebeschrijving 
Ingangsdatum1 oktober 2023
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd
Instantie/organisatieCDA partijbureau
FunctienaamLandelijk coordinator van de bestuurders vereniging
Functiebeschrijving 
Ingangsdatum1 november 2022
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieSchmidt Zeevis 
FunctienaamManager winkel / webwinkel
FunctiebeschrijvingVerantwoordelijk voor alle verkoopprocessen aan consumenten
Ingangsdatum6 augustus 2018
Einddatum31 oktober 2022
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieDirk van den broek
FunctienaamSupermarktmanager
FunctiebeschrijvingVerantwoordelijk voor alle processen binnen de supermarkt
Ingangsdatum20 maart 2005
Einddatum5 augustus 2018
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd