Meer informatie

  • Specialisme: Gemeentefinanciën;
  • Hobby's: Skeeleren, schaatsen, boeken, nieuws;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: Tweemanspolder Zevenhuizen. Skeeleren rond de roeibaan of schaatsen op de Rottemeren.

Missie voor Zuidplas

Ik kan niet tegen onrecht en wil graag dat de overheid zaken goed regelt, juist voor mensen die zwakker staan en een steuntje in de rug hard nodig hebben.  In 2026 hoop ik dat er in Zuidplas geen kinderen meer in armoede moeten opgroeien en dat aanzienlijk minder mensen kampen met problematische schulden. Verder hoop ik dat we met de energietransitie echt van woorden naar daden zijn gegaan en dat de gemeente financieel gezond blijft met gelijk blijvende lokale belastingen.

Ik vind het heel bijzonder dat ChristenUnie/SGP bij de laatste verkiezingen de grootste partij in Zuidplas is geworden. We zoeken vanuit onze christelijke normen en waarden het goede voor álle inwoners van Zuidplas. We zijn een echte lokale partij met kandidaten die weten wat er leeft in de dorpen en buurtschappen.

Onze belangrijkste thema’s deze periode zijn: zorg voor elkaar, betaalbaar wonen voor iedereen. groenere leefomgeving, en van woorden naar daden met de energietransitie. Het zijn vooral deze thema’s waar de ChristenUnie/SGP Zuidplas zich voor inzet in de gemeenteraad van Zuidplas. Ons motto daarbij is ‘de kracht van samen’. Bij het uitwerken van onze toekomstbeelden naar concrete oplossingen vinden we het vooral belangrijk dit de komende jaren samen te doen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in onze gemeente!

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties A. (Ard) Bakker
Instantie/organisatieBMC
FunctienaamSenior Adviseur
FunctiebeschrijvingAdvisering financiën en bedrijfsvoering
Ingangsdatum17 april 2000
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd