Meer informatie

  • Raadslid of commissielid sinds maart 2018;
  • Lid van de (raads-)commissies: Commissie Ruimte, Werkgroep Omgevingswet;
  • Specialisme(s): Ruimtelijke ordening, Ontwikkeling Zuidplaspolder, Verkeer en vervoer, Duurzaamheid, Omgevingswet;
  • Hobby’s: Het werk in de gemeenteraad! Daarnaast in de bossen wandelen, koken, bakken en reizen;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: Dat is voor mij de IJsseldijk. Het monument voor de watersnoodramp laat een uniek stukje Nederlandse en lokale geschiedenis zien. Een deel van de landerijen in de polder onderaan de dijk in Nieuwerkerk was vroeger van mijn grootvader, een melkveehouder aan de ‘s Gravenweg.

Missie voor Zuidplas

Om het een gemeente te houden waarvan mensen houden, waar ze graag werken, wonen en wandelen. De mooie dingen behouden en beschermen, en dingen verbeteren waar dat nodig is. Een mooi stuk landschap met dorpen in het groen, op een steenworp afstand van de drukte van de stad.

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties A.J. (Annika) van Gerwen-Westerling
Instantie/organisatieRKSG Emmauscollege 
FunctienaamDocente Klassieke Talen
FunctiebeschrijvingDocente Klassieke Talen (onderbouw en bovenbouw)
Ingangsdatum2 december 2007
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd