Gemeente, woningcorporaties en huurdersraden ondertekenen raamovereenkomst

Op dinsdag 2 juli ondertekenden wethouder Jan Willem Schuurman (o.a. Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting) samen met woningcorporaties en huurdersraden de raamovereenkomst prestatieafspraken 2024-2028. In deze overeenkomst staan de afspraken die de partijen met elkaar hebben gemaakt over hoe zij de komende jaren samen gaan zorgen voor voldoende, goede en betaalbare woonruimte in Zuidplas.

Deze Raamovereenkomst Prestatieafspraken 2024-2028 vormt de basis voor de jaarlijks te maken prestatieafspraken met woningcorporaties. Afspraken gaan onder andere over het bijbouwen van nieuwe sociale huurwoningen, het doorstromen naar passende woonruimte, het verduurzamen van woningen met een laag energielabel en over wonen en zorg. De Woonvisie 2025 'Dorps Wonen in Zuidplas nu en in de toekomst' vormt de basis voor deze afspraken.

Op de foto: Marion Timmermans (Stedelink), Anne ter Steege (Mozaiek Wonen), Anneke van Hoeijen-Rink (huurdersraad Stedelink), Wilma Born (HBM), Ellen Vogelzang (VOOH), Huib van Dam (HBM), Diederik Hommes (Woonpartners Midden Holland), Jan Willem Schuurman (wethouder gemeente Zuidplas), Richard Sitton (Woonbron), Hans van Rooijen (VOOH)
Op de foto van links naar rechts: Marion Timmermans (Stedelink), Anne ter Steege (Mozaiek Wonen), Anneke van Hoeijen-Rink (huurdersraad Stedelink), Wilma Born (HBM), Ellen Vogelzang (VOOH), Huib van Dam (HBM), Diederik Hommes (Woonpartners Midden Holland), Jan Willem Schuurman (wethouder gemeente Zuidplas), Richard Sitton (Woonbron), Hans van Rooijen (VOOH)

Woningmarkt gezamenlijke verantwoordelijkheid

Gemeente en woningcorporaties zijn samen verantwoordelijk voor een goede en evenwichtige situatie op de woningmarkt. Vooral voor passende woonruimte voor inwoners van verschillende leeftijden en met verschillende inkomens (o.a. kwetsbare groepen, ouderen en lage (midden) inkomens). En voor voldoende kwalitatief goed en duurzaam woningbezit voor de corporaties. Over wat ze willen bereiken en hoe ze dat gaan doen, maakt de gemeente jaarlijks afspraken met de woningcorporaties, dat heet prestatieafspraken.

Voor 2024 zijn al prestatieafspraken gemaakt. Met de Raamovereenkomst prestatieafspraken 2024-2028 kijken we verder vooruit. Binnen dat kader maken we vanaf nu de jaarlijkse prestatieafspraken met de vier woningcorporaties in Zuidplas: Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden-Holland, Woonbron en Stedelink. De vier huurdersraden in Zuidplas, HRHM, Huurdersbelang Moordrecht, Huurdersraad Stedelink en VOOH waren actief betrokken bij het maken van deze raamovereenkomst en ondertekenden mee.

Wethouder Jan Willem Schuurman: "Ik ben heel blij met deze overeenkomst. Dit is de eerste keer dat we, na overname van het Vestia bezit, een raamovereenkomst voor langere tijd ondertekenen met alle partijen die een belang hebben bij voldoende, goede en betaalbare woonruimte in Zuidplas. De inbreng van de huurdersraden was hierbij van grote waarde."

Onderwerpen en relatie met andere afspraken

Onderwerpen binnen de raamovereenkomst zijn onder andere de beschikbaarheid van woningen waaronder nieuwbouw, betaalbaarheid van woningen, verdeling van woningen onder inwoners, duurzaamheid, wonen en zorg, leefbaarheid en de samenwerking. Binnen de raamovereenkomst is ruimte om in te spelen op (markt)veranderingen. De raamovereenkomst draagt bij aan het coalitieakkoord Ruimte voor iedereen en sluit aan bij de Regionale Realisatie Agenda Wonen Midden-Holland 2023 en bij het programma duurzaamheid en convenant klimaatadaptatie.