Zuidplas maakt gebruik van de basisregistratie personen (BRP) voor de bevolkingsadministratie. Hierin zijn de gegevens opgenomen van iedere inwoner binnen de gemeente Zuidplas.

Denk hierbij aan uw adresgegevens, gegevens over een huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en enkele maatschappelijk instellingen zoals pensioenfondsen (alleen indien noodzakelijk is voor uitvoering van wettelijke taken).

Als u niet wilt dat (bepaalde) organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 18 jaar. Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op www.rijksoverheid.nl(externe link).

De officiële naam voor geheimhouding is 'verstrekkingsbeperking persoonsgegevens'.

Wat moet ik doen?

U kunt direct online een verzoek indienen om aan derden geen gegevens uit de basisregistratie personen te verstrekken

Aanvragen geheimhouding persoonsgegevens

Als u door een medewerker aan de balie geholpen wilt worden maakt u een afspraak.

Afspraak maken

Hoe werkt het?

In sommige gevallen kunnen andere instanties gegevens uit de basisadministratie opvragen. Het is soms mogelijk om dan te vragen om geheimhouding van uw gegevens.

Het gaat hierbij om verstrekkingen aan derden. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

  • Niet commerciële instellingen (denk aan sport- en/of muziekverenigingen);
  • Stichtingen met een maatschappelijke functie;
  • Curator of advocaat welke een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen;
  • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen

Verstrekking aan derden vanwege wettelijke bepalingen

Sommige instanties of personen hebben voor de uitvoering van wettelijke taken juiste persoonsgegevens nodig. Denk bijvoorbeeld aan advocaten, die voor het voeren van een gerechtelijke procedure persoonsgegevens nodig hebben.Heeft u om geheimhouding verstrekking persoonsgegevens gevraagd? Dan kan de gemeente toch besluiten om uw gegevens te verstrekken, maar vraagt u dan vooraf om uw mening. De gemeente maakt een afweging tussen uw belang en het belang van de aanvrager.

Wat heb ik nodig?

Bij het aanvragen aan de balie heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. Bij een online aanvraag heeft u uw DigiD inloggegevens nodig.

Extra informatie

U kunt ook een overzicht aanvragen van de instanties aan wie uw gegevens het afgelopen jaar zijn doorgegeven.