U heeft een zoon of dochter gekregen? Gefeliciteerd! Vergeet niet om binnen drie dagen na de dag van geboorte aangifte te doen. De aangifte moet gedaan worden in de gemeente waarin uw kind is geboren.

Hoe werkt het

De moeder, vader of duomoeder doet aangifte van de geboorte.

Als zij dit niet kunnen doen, kan een van de volgende personen dit voor ze doen:

  • Iedere persoon die aanwezig was bij de geboorte.
  • Bij een thuisbevalling: een medebewoner van het huis.
  • Bij een bevalling in het ziekenhuis: het hoofd van het ziekenhuis of een door het hoofd gemachtigde medewerker.

Als ook dit niet mogelijk is, wordt de aangifte gedaan door of namens de burgemeester van de gemeente waar uw kind is geboren.

Geboorteakte

De gemeente maakt na de aangifte een geboorteakte op. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van uw kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan hierin. U kunt uiteraard een afschrift of uittreksel van de geboorteakte krijgen.

Wat moet ik doen

Binnen 3 dagen na geboorte van uw kind, doet u aangifte bij de gemeente. In deze periode zijn tenminste 2 werkdagen opgenomen en de termijn eindigt altijd op een werkdag.

Online aangifte

U kunt direct online de aangifte van geboorte doorgeven.

Online aangifte geboorte


Is het voor u niet mogelijk om online aangifte te doen, maak een afspraak voor aangifte aan de balie.

Afspraak maken

Wat heb ik nodig

  1. Een geldig Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart, of DigiD als u online aangifte doet.
  2. Als u geen Nederlander bent: documenten waarover u ingevolge de Vreemdelingenwet moet beschikken ter vaststelling van uw identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie.
  3. Eventueel een erkenningsakte ongeboren vrucht of een trouwboekje.
  4. Eventueel een akte van naamskeuze.
  5. Een bewijs van geboorte, zoals een verklaring van arts of verloskundige.