Gasunie legt nieuwe gasleiding aan in Zuidplas

Gasunie is op 15 februari gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe gasleiding in de Gemeente Zuidplas. De leiding komt te liggen tussen de Zuidelijke Dwarsweg (Zuidplas) en de Capelseweg 400 (Rotterdam). Het traject loopt langs de Vierde tocht naar de A20 en vervolgens parallel aan de A20 tot aan de Energiecentrale van Uniper.

Aanleg waterstof- en aardgastransportleidingen

Een aantal industriële bedrijven die veel aardgas afkomstig uit het Groningenveld gebruiken als grondstof of brandstof, moeten overstappen op een andere energievorm. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft dit aan deze bedrijven laten weten. Veel bedrijven kiezen als alternatief voor aardgas afkomstig uit het buitenland. Dit verschilt in samenstelling van het Groningengas. Via de bestaande aansluitingen naar de bedrijven kan dit zogenoemde hoogcalorisch gas niet worden vervoerd. Daarom moet er een nieuwe leiding worden aangelegd. Uniper ROCA in Rotterdam is zo’n industriële verbruiker die moet overschakelen.

Hoe wordt de gasleiding aangelegd

De aanleg wordt gerealiseerd door middel van diepe boringen. Zo wordt tijdens de aanlegfase hinder als gevolg van graafwerkzaamheden zo veel mogelijk beperkt. Om de leiding te kunnen aanleggen richt de aannemer in opdracht van Gasunie tijdelijke werkterreinen en werkstroken in.  Op deze terreinen wordt boorapparatuur opgesteld en worden leidingdelen aan elkaar gelast en vervolgens onder de grond getrokken. Vanwege de lengte van de leidingdelen worden sommige wegen tijdelijk afgesloten of zijn deze maar gedeeltelijk bruikbaar. Welke wegen dat zijn, wordt te zijner tijd gecommuniceerd.

Werkperiode en werktijden

De aanleg van de gasleiding heeft enige vertraging opgelopen door verschillende oorzaken. Zo is er tijdens het ontgraven van de sleuf aan de Ringvaartlaan een gasleiding aangetroffen. Hierdoor moesten de werkzaamheden korte tijd stil gelegd worden om de exacte ligging te bepalen en de werkwijze aan te passen. 
Daarnaast zorgen ook de slechte weersomstandigheden voor uitloop van de werkzaamheden aan de Ringvaartlaan/ Europalaan. De verwachting is dat Gasunie eind oktober klaar is. Echter vanaf midden augustus kan het fietspad weer gebruikt worden.

De werkzaamheden worden meestal uitgevoerd tussen 07.00 en 17.00 uur. Bij uitzondering kan er van deze werktijden worden afgeweken.

De exacte planning wordt op deze pagina gepubliceerd. Op de website www.gasunie.nl/ombouw is meer informatie te vinden over de achtergrond van dit landelijke project.

Vragen

Voor vragen en opmerkingen kunnen omwonenden gedurende de werkzaamheden contact opnemen met Tim Benard (omgevingsmanager):  T.Benard@gasunie.nl of een mail sturen naar omgevingsloket@gasunie.nl.