De gemeente Zuidplas stelt jaarlijks verschillende documenten op over de gemeentelijke financiën. Hierin wordt gekeken naar de toekomst maar wordt ook verantwoording afgelegd over het verleden. Bekijk of download hier de programmabegroting 2022 - 2025, zomernota 2022, najaarsnota 2022, jaarstukken 2022 en het herstelplan 3.0 geamendeerd.