De gemeente Zuidplas stelt jaarlijks verschillende documenten op over de gemeentelijke financiën. Hierin wordt gekeken naar de toekomst maar wordt ook verantwoording afgelegd over het verleden. Bekijk of download hier de zomernota 2021, najaarsnota 2021, jaarstukken 2021 en de programmabegroting 2021-2024.